1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อเครื่องสับหญ้า

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อที่กักสุนัขเคลื่อนที่

 7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ