เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 0004 "กิจกรรมออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า"

IMG 1427 "กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสมุทรสาคร  ณ  วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง  จังหวัดสมุทรสาคร"