43600111กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  ออกตรวจต่ออายุโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

758 เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร  พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร  

anigif04052560สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร  ร่วมกับ  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  ออกพื้นที่เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า