เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

     

#ฝึกอบรมและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง หลักสูตร การเลี้ยงไก่ชน#

   ---------------------------------------

   วันที่ 1 ธันวาคม 2563

   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้โครงการฝึกอบรมและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง หลักสูตร การเบี้ยงไก่ชน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านประกอบอาชีพก่อนพ้นโทษ โดยมุ่งหวังให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว และมีความมั่นคงในอาชีพอย่างยั่งยืน ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก ณ เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร ถนนธรรมคุณากร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 1263002 tile