เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

     

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายบุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร นายสุกิจ ประทุมชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ร่วมกับ นายจำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7  และนายเที่ยงสื่อ สมควรดี สัตวแพทย์อาวุโส ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภคก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดและตรวจรับรองและมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ(e-Privilege Permit) สำหรับที่พักซากสัตว์  และจังหวัดสมุทรสาครเข้มงวดการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF)  ตรวจเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขา เอฟดีซี  ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 12630009 tile