เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

     

วันที่ 9 ธันวาคม 2563  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับชุดเฉพาะกิจพญาไท และเจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มครองผู้บริโภค เข้าตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ตำบลบางโทรัด อำภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ

 12630010 tile