เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

     

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายบุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายสุกิจ ประทุมชัย  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์ ณ คลินิกด็อกเตอร์ด็อกรักษาสัตว์ (อำแพง) อ.บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 01640004 tile