เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

     

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน


 020264 tile