เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ #
    ---------------------------------------
    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว จัดฝึกอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564
หลักสูตร หลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์ จำนวน 10 ราย ณ ห้องเทพกาญจนา ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร


 080264 tile