เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

วันที่ 9 มีนาคม 2564 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว
บริษัทเรนโบว์ฟาร์ม ขอคำปรึกษาและยื่นขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่พันธุ์ ในเขตตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 010364 tile