เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

ทดสอบโรคและกำจัดโรคบรูเซลลา และฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในแพะ ในพื้นที่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร"

วันที่ 11 มีนาคม 2564
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุมแบน
ออกเจาะเลือดแพะ เพื่อทดสอบโรคและกำจัดโรคบรูเซลลา ติดเบอร์หู และฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
ณ ฟาร์มเลี้ยงแพะ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

040364 tile