เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

ร่วมจำหน่ายสินค้าเกษตรในงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์#

   ---------------------------------------

   วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะแปลงใหญ่สมุทรสาคร ร่วมต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ประธานในพิธี) และร่วมจำหน่ายสินค้าเกษตรในงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2563 ณ ทิพย์นิมิตร อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยทางวิสาหกิจชุมชนฯ ได้นำสินค้าเกษตร เข้าร่วมจำหน่าย ดังนี้ สะเต๊ะแพะ คุกกี้นมแพะ ไข่นกกระทา น้ำตาลสด น้ำตาลมะพร้าว และสบู่นมแพะใบชะคราม

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

1163005 tile