เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

พิธีมอบโค-กระบือให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ#

   ---------------------------------------

   วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

   นายบุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และเกษตรกรผู้รับมอบโค ร่วมรับมอบโคเพศเมีย จำนวน 1 ตัว จากคณะกรรมการศาลเจ้านำเหยามาโจ้วเก็ง ในพิธีมอบโค-กระบือให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ ศาลเจ้านำเหยามาโจ้วเก็ง (เจ้าแม่ทับทิม) เลขที่ 128 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

11630006 tile