เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ออกหน่วยผ่าตัดทำหมัน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี"

วันที่ 22 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว ร่วมกับเทศบาลตำบลหลักห้า จัดตั้งหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดศรีเพชรพัฒนา ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมัน แมว เพศผู้ 17 ตัว เพศเมีย 32 ตัว รวมเป็น 49 ตัว

030464s