เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

10.30 น.-12.00 น.   วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายสุกิจ ประทุมชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

ตรวจรับสถานที่พักซากสัตว์ เพื่อการเคลื่อนเข้าใน-ออกนอกราชอาณาจักร ชื่อสถานพี่พักซากสัตว์ บริษัท เอ็ม ซี พี เพอร์คัสชั่น จำกัด เลขที่ 52/1 หมู่ 4 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

040564s