เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

anigif04052560สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร  ร่วมกับ  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  ออกพื้นที่เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

                สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร  ร่วมกับ  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  ดำเนินการออกพื้นที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2560  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่  ม.8  ต.นาโคก  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  และออกพื้นที่ตัดหัวสุนัขเพื่อส่งตรวจหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ต.บางหญ้าแพรก  อ.เมือง จ.สมุรสาคร เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2560

 

472196 tile