757

          

     23  พฤศจิกายน  2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร  พร้อมด้วยสาธารณสุข

อำเภอเมืองสมุทรสาคร  องค์การบริหารส่วนตำบล         ท่าทราย และเทศบาลตำบลนาดี ลงพื้นที่สอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีนควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้าบริเวณถนนด้านข้างลานจอดรถห้างบิ๊ซีสาขาสมุทรสาคร  วัดคลองครุ  และวัดเทพนรรัตน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร

      

756

 

 760