เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564  นายสุกิจ  ประทุมชัย  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ปฏิบัติงาน เข้าตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกร เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) พร้อมทั้งบังคับใช้กฏหมายหากพบการกระทำผิด เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และโรคระบาดอื่นๆในสัตว์ ในพื้นที่ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  จำนวน 1 แห่ง

100564s