เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2564   นายสุกิจ ประทุมชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วย  นายเทียงสื่อ  สมควรดี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าตรวจสอบสถานที่กักเก็บซากสุกรหรือหมูป่า เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) พร้อมทั้งบังคับใช้กฏหมายหากพบการกระทำผิด เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และโรคระบาดอื่นๆในสัตว์ ในพื้นที่ตำบลนาดี  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  จำนวน 1 แห่ง

030664s