เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

"ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ณ วัดท่าไม้"

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

นายสุกิจ ประทุมชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกิน ให้โคและกระบือ ณ วัดท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

พร้อมให้คำแนะนำการป้องกันโรคลัมปี สกิน และการดูแลสัตว์หลังทำวัคซีนลัมปี สกิน หากพบอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที

 0725640001s