เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและรักษาโคป่วยโรคลัมปีสกิน (LSD)

          --------------------------------------

 วันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 น. นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตวจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายเทียงสื่อ สมควรดี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวชุลีพร ชัยลิ้นฟ้า เจ้าพนักงานสัตวบาลและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่รักษาแผลบริเวณกีบเท้าให้โค ณ วัดบางไผ่เตี้ย จำนวน 1 ตัว ( โค 11 ตัว กระบือ 6 ตัว รวม 17 ตัว ) และตรวจสุขภาพและรักษาโคป่วยโรคลัมปีสกิน(LSD)หมู่ที่3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 4 ตัว ( โค 22 ตัว ) และหมู่ที่2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 6 ตัว ( โค 60 ตัว )พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้เลี้ยงโค

         ---------------------------------------

ข่าว-รูป/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร

0825640001s