เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

ปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ที่มีอาการป่วย

--------------

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้ความช่วยเหลือรักษาโคเนื้อป่วยด้วยมีอาการเจ็บขาหน้าจำนวน 2 ตัว หมู่ 5 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว พร้อมให้คำปรึกษาดูแลสัตว์ป่วย"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจต่ออายุโรงงานผลิตอาหารสัตว์บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด(มหาชน)"

0825640002s