เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

ปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ที่มีอาการป่วยเป็นโรคล้มปีสกิน

--------------

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายชนินทร์  ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้ความช่วยเหลือรักษาสัตว์ป่วยด้วยโรคลัมปีสกิน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจำนวน 2 ราย พบโคป่วยด้วยโรคล้มปีสกิน 4 ตัว รักษาต่อเนื่อง หมู่ 5 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว

0825640004s