เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#ปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้วลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์

          --------------------------------------

วันที่28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์     ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ ปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว เข้าตรวจติดตามการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ของนายสุทัศน์ รอดคลองตัน (ศพก.)บ้านเลขที่ 34/1 หมู่4 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

0825640005s