เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

"ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจติดตามการจัดสวัสดิภาพสัตว์ กรณีสุนัขกัดคน ณ อบต.บ้านเกาะ"

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น.

นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสุกิจ ประทุมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดสวัสดิภาพสัตว์ กรณีสุนัขกัดคน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

   จากการลงพื้นที่พบว่าสุนัขพันธุ์ ร๊อตไวเลอร์ จำนวน 6 ตัว อาศัยอยู่ภายในกรงที่เจ้าหน้าที่จัดหาไว้ให้ จำนวน 2 กรง โดยแยกสุนัขไว้ ในกรงเล็ก จำนวน 2 ตัว และกรงใหญ่ จำนวน 4 ตัว แต่สุนัขในกรงใหญ่ได้ต่อสู้กันทำให้มีอาการบาดเจ็บ จึงได้นำกรงมาเพิ่มอีก จำนวน 1 กรง และนำสุนัข จำนวน 1 ตัว จากกรงใหญ่ มาไว้ในกรงนี้ และได้ดูแลรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้นให้แก่สุนัข พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการจัดการสุนัขให้เป็นไปตามหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และจะเข้ามาตรวจสุขภาพสุนัขอย่างสม่ำเสมอ

02112564 tile