เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

 #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครตรวจรับรองใหม่สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สด#

    ---------------------------------------

    วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร   ตรวจรับรองใหม่สถานที่จำหน่ายเนื้อและสถานที่จำหน่ายไข่สด ตามโครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค  (ไข่โอเค) ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม ำกัด .เมือง .สมุทรสาคร    

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

11112564 tile