เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาครประสานขอความอนุเคราะห์เก็บตัวอย่างนกธรรมชาติตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรับในนกธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ

         ---------------------------------------

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น.   ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าไปประสานขอความอนุเคราะห์เก็บตัวอย่างนกธรรมชาติตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรับในนกธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำกับเจ้าหน้าที่

ณ.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

       ---------------------------------------

ข่าว/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร                

13112564 tile