เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครตรวจรับรองใหม่สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สด#

    ---------------------------------------

    วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

    นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน  ตรวจรับรองใหม่สถานที่จำหน่ายเนื้อและสถานที่จำหน่ายไข่สด ตามโครงการปศุสัตว์โอเค ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด  เทสโก้โลตัส จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่สาขาตลาดสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ ๗๔/- .๑๓   .อ้อมน้อย .กระทุ่มแบน และสาขาถนนเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ที่ ๙๘/ .คลองมะเดื่อ .กระทุ่มแบน ผลการตรวจผ่านตามเกณฑ์ตามแบบประเมิน

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร        

14112564 tile