เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น   นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตวจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน  และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้นแพ้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ และสถานที่ราชการเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) 

16112564 tile