เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

 

"ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์"

วันที่  3  ธันวาคม  2564  เวลา  11.00 น.  นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสุกิจ  ประทุมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับรับรองสถานที่พักซากสัตว์ เพื่อการบริโภคก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด ชื่อที่พักซากสัตว์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล  จำกัด สาขาเอฟดีซี ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ขอต่ออายุ)

ผลการตรวจ ผ่านเกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการจึงมีมติให้ต่ออายุใบอนุญาต 1 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

02122564 tile