เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

 

"ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่เฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร"

วันที่ 3 ธันวาคม 2564   นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร ลงพื้นที่เฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในโคเนื้อ   ณ วัดเจริญสุขาราม (วัดบางไผ่เตี้ย) ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

03122564 tile