เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม 

----------------------—————

วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายชนินทร์  ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม โดยในช่วงเช้าเวลา 

๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดเจษฏาราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร  เวลา ๐๘.๐๐ น. งานพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

     --------------------------------

ข่าว/ด้านงานบริหารทั่วไป

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

04122564 tile