เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

ตรวจสอบเหตุร้องเรียนสุนัขทำร้ายประชาชน

---------------------------------------

    วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9:30 น. นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายเทียงสื่อ สมควรดี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร และนางสาวชุลีพร ชัยลิ้นฟ้า เจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร และเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เข้าตรวจสอบเหตุร้องเรียนสุนัขทำร้ายประชาชน ณ หมู่ที่5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พบสุนัขจรจัดประมาณ 30 ตัว อยู่ภายในบริเวณดังกล่าวและมีประชาชนบางส่วนในพื้นที่ได้ให้อาหารแก่สุนัขจรจัดจึงได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่ผู้ที่ให้อาหาร โดยเมื่อได้ปรึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่าทางปศุสัตว์จะช่วยอำนวยความสะดวกในการยิงยาสลบและผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด ส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเวชภัณฑ์และเคลื่อนย้ายสุนัขออกนออกพื้นที่พร้อมทั้งหาสถานที่ใหม่ให้อยู่ โดยจะดำเนินการในวันที่ 23-24 ธันวาคม  2564  นี้

08122564 tile