เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

"ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”

วันที่ 20 ธ.ค. 2564 นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายสุกิจ ประทุมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 1.) บริษัท อินเทคค์ มาร์ท จำกัด (สาขา มหาชัย) 2.) ร้านหมูสมนึก (สาขา มหาชัย)   ผลการตรวจสอบ พบว่าทั้ง 2 แห่งมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

09122564 tile