เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช #

             วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ กวาดถนน พื้นที่สาธารณะ ในเขตวัด ชุมชน เพื่อให้เกิดความสวยงามและสะอาดตา นอกจากนี้ยังมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประกอบอาชีพเสริมสวยและมอเตอร์ไซด์รับจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย

18122564 tile