ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

ที่อยู่หน่วยงาน  ซอยเรือนจำ ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

โทรศัพท์ 034-412600  โทรสาร  034-412600