เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

     

วันที่  14 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ตำบลสวนส้ม  ออกลงเรื่องเรียน หมายเลขการแจ้ง L133088 หัวข้อท้าทายอำนาจรัฐ พื้นที่ เกิดเหตุ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ตามที่ได้แจ้งการทรมานกักขังสุนัข 4-5 ตัวในกรงเดียวกันโดยทำกรงยื่นลงไปในคลองที่ต่อกับคลองดำเนินสะดวก สรุปผลจากการดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 แล้วนั้นสุนัขไม่ได้อยู่ในกรงแคบๆแบบแออัด ตามที่ร้อง มีสุนัขที่ถูกขัง จำนวน  2 ตัวเท่านั้น

 12630012 tile