เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

     

#การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกร(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ#

    ---------------------------------------

   

    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้วและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกันให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะแปลงใหญ่สมุทรสาคร(กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับเขต) แก่คณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นแห่งชาติ จากกรมปศุสัตว์ เพื่อดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

     -------------------------------------

ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร


 010264 tile