เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

     

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับอำเภอกระทุ่มแบน ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตจัดให้เล่นการพนันชนไก่และกัดปลา ประจำปี 2564  จำนวน 1ราย นางนภัสวรรณ ศิริปัญจนะ ตั้งอยู่ที่ 153/1หมู่ที่ 10 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน


 030264 tile