เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

 ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

ที่อยู่หน่วยงาน  ซอยเรือนจำ ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

โทรศัพท์ 034-412600  โทรสาร  034-412600