เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

    152542 ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและมอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกร

    1696637 เตรียมความพร้อมด้านการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER และเตรียมการรับเสด็จ ครั้งที่ 2

    114429 ลงพื้นที่ตรวจปล่อยเคลื่อนย้ายซากสัตว์บริษัทสมพร อีสฟู้ด จำกัด

    S 54427749 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้วลงพื้นที่เจาะจมูกกระบือ

    1690769 จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดูแล สุนัขและแมว และการกำจัดแมลง เพื่อรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี