เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

090165 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ให้ข้อมูลและรายละเอียดผลการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์ดี กรมปศุสัตว์ แก่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7  

100165 ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรับในนกธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ  นาเกลือบ้านโคกขามเขต 7  

120165 ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมและเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF War Room)

110165 ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

130165 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบ ผู้ขายหมู ตลาดนัด