เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมางานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ 30/04/2567 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) 5/11/2563 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล) 21/9/2563

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล) 15/9/2563

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล) 02/9/2563

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล) 01/9/2563

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียนและทักษะ) 28/8/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ​ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12/12/2562  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล  2/12/2562  

 - รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล  จำนวน  2  อัตรา  20/11/2562
- รับสมัครพนักงานจ้างเหมา  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 12/07/2560