เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

"กรมปศุสัตว์ เตือน กินหมูดิบเสี่ยงหูดับ อันตรายถึงชีวิต แนะปรุงสุกทุกครั้ง และเลือกซื้อสินค้าปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK”

249125"กรมปศุสัตว์ เตือน กินหมูดิบเสี่ยงหูดับ อันตรายถึงชีวิต แนะปรุงสุกทุกครั้ง และเลือกซื้อสินค้าปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK”

คนไทยสบายใจทานหมูได้!! ปศุสัตว์ย้ำชัดเน้นสกัด ASF ตั้งแต่ฟาร์มและโรงฆ่าไม่ให้ปล่อยสู่ตลาด

011725651คนไทยสบายใจทานหมูได้!! ปศุสัตว์ย้ำชัดเน้นสกัด ASF ตั้งแต่ฟาร์มและโรงฆ่าไม่ให้ปล่อยสู่ตลาด

กรมปศุสัตว์ยืนยันเนื้อสุกรปลอดภัยไร้โรคระบาด ย้ำเลือกซื้อ “ปศุสัตว์ OK” ตรวจสอบได้

pic01กรมปศุสัตว์ยืนยันเนื้อสุกรปลอดภัยไร้โรคระบาด ย้ำเลือกซื้อ “ปศุสัตว์ OK” ตรวจสอบได้