เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

               

วันที่  30  พฤศจิกายน  2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  โดยปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาครร่วมกับเทศบาลนครสมุทรสาคร  และปลัดอำเภอเมืองสมุทรสาคร   ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขก่อเสียงรำคาญและส่งกลิ่นเหม็นในพื้นที่ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร  ซึ่งพบสุนัขจำนวนมากในบริเวณดังกล่าว จึงได้แนะนำการเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

4034 tile