เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

               

                          "สมุทรสาคร บูรณาการส่งเสริมและตรวจสอบสินค้าเกษตร"

                                         วันที่ 12 ก.พ. 61 นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด  องค์การสะพานปลา ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี บูรณาการส่งเสริมและตรวจสอบสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ ร่วมดำเนินการตรวจประเมินสถานที่จำหน่่าย เก็บตัวอย่างสินค้าเกษตรส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดสดมหาชัยเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

225531 tile