เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและรักษาโคป่วยโรคLSDและโคสงสัยป่วยโรคLSD#

          --------------------------------------

 วันที่27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.30 น. นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตวจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายเทียงสื่อ สมควรดี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาว ชุลีพร ชัยลิ้นฟ้า ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและรักษาโคป่วยโรคลัมปีสกิน(LSD) ณ วัดบางไผ่เตี้ย และหมู่ที่3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร

พร้อมทั้งมอบยาฆ่าเชื้อโรคและยากำจัดแมลงดูดเลือด ให้แก่เกษตรกร

         ---------------------------------------

ข่าว-รูป/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร

0725640007s