เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

"ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่วางแผนดำเนินการป้องกันสุนัขจรจัดกัดคน ณ วัดหนองพะอง"

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

มอบหมายให้ นายสุกิจ ประทุมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน ลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนสุนัขจรจัดและสภาพแวดล้อมโดยรอบวัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อวางแผนดำเนินการป้องกันสุนัขจรจัดกัดคนที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าว ตามหนังสือที่เทศบาลตำบลสวนหลวงขอความอนุเคราะห์มา จากการประสานงานกับทางเทศบาลตำบลสวนหลวง ได้ข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้

1. สุนัขทั้งหมด จำนวน 10 ตัว ปศุสัตว์จะดำเนินการตัดเขี้ยวสุนัขจรจัดที่ดุร้าย จำนวน 3 ตัว (สุนัขทุกตัวทำหมันทั้งหมดแล้ว)

2. เทศบาลตำบลสวนหลวงสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์และเวชภัณฑ์

3. หากปศุสัตว์จัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์พร้อมแล้วจะดำเนินการติดต่อเทศบาลตำบลสวนหลวงเพื่อดำเนินการร่วมกันต่อไป

0725640009s