เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครขอรับรองฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์#

    ---------------------------------------

  1.     วันที่ 2 กันยายน 2564

        นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานปศุสัตว์บ้านแพ้ว ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นายแดง ไชยเนต ในการทำไก่ไข่อินทรย์ สำหรับการขอรับรองฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ ณ ฟาร์มไก่ไข่ลุงแดง หมู่ที่ 6 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยฟาร์มไก่ไข่ที่ขอรับรอง เป็นฟาร์มไก่ไข่จำนวน 120 ตัว

         ---------------------------------------

    ข่าว/ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

0925640002s