เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์OK)#

    ---------------------------------------

    วันที่ 3 กันยายน 2564

    นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานปศุสัตว์กระทุ่มแบน เข้าตรวจรับรองใหม่สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และสถานที่จำหน่ายไข่สด ตามโครงการปศุสัตว์ OK ของบริษัท ไทยฟูดส์ เฟรช มาร์เก็ต จำกัด สาขาตลาดเก้าแสน อำเภอกระทุ่มแบน จากการตรวจสอบพบว่าจำหน่ายเนื้อไก่วันละ 800 กิโลกรัม เนื้อสุกรจำหน่ายวันละ 300 กิโลกรัม จำหน่ายไข่ไก่สด วันละ 3600 ฟอง สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปแหล่งที่ผลิตได้ สถานที่จำหน่ายเหมาะสมตามหลักเกณท์การตรวจประเมิน

     ---------------------------------------

ข่าว/ด้านพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

 

0925640003s