เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

 

กอ.รมน.จังหวัด ส.ค. เมื่อวันที่ 17 พ.ย.64 เวลา 1400 น. พ.อ.วินัย บุตรรักษ์  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค. (ท.) มอบให้ พ.อ.หญิง ณัฏฐ์ภัทร์ตา  สงเคราะห์ราษฎร์ หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังบำรุง และ จนท.กอ.รมน.ฯ ร่วมกับ นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม/พบปะเกษตรกรที่เลี้ยง โค-กระบือ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคลัมปี-สกิล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคระบาด มอบวัสดุอุปกรณ์ เชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ ขนาด 1 ลิตร จำนวน 55 แกลลอน, ถังฉีดพ่นแบบมีก้านหัวฉีด ขนาด 5 ลิตร จำนวน 7 ชุด พร้อมทั้งแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องโรคระบาดลัมปี-สกิน ให้แก่เกษตรกร และการใช้เชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ ในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม ตามโครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะเชื้อโรคระบาดลัมปี-สกิล (ศปป.4) ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 7 ราย ณ หมู่ 3  ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

         ทั้งนี้ในพื้นที่ จว.ส.ค. ได้ควบคุมการแพร่ระบาดโรคระบาดลัมปี-สกิล ได้เป็นอย่างดี

09112564 tile