เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564  เวลา 11:00 น นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตวจังหวัดสมุทรสาคร  มอบหมายให้  นายเทียงสื่อ สมควรดี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวชุลีพร ชัยลิ้นฟ้า เจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย(โรคคอบวม)แก่โค-กระบือ ณ วัดเจริญสุขาราม(วัดบางไผ่เตี้ย)  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

10122564 tile